RAIL BALTICA PÄRNU TERMINAL

Oleme projekteerimas Rail Baltica Pärnu reisijate terminali ümbritseva ala hoonevälist osa – teid, parklaid, maastikuarhitektuuri, väikevorme ja tehnovõrke.

Hoone projekti autoriks on arhitektuuribüroo PLUSS OÜ, kes võitis rahvusvahelise arhitektuurivõistluse ideekavandiga „Water Strider“, saades jaamahoonet kavandades ainest putukamaailmast.

Rail Baltica Pärnu reisiterminal on üks kahest rahvusvahelisest RB terminalist Eestis. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 2 tunniga. Pärnu rahvusvahelise reisiterminali projekteerimis- ja ehitusmaksumuseks kujuneb hinnanguliselt 20 miljonit eurot. Ehitushange kuulutatakse eeldustekohaselt välja 2021. aastal ning ehitustööd saavad alguse 2022 kevadel.

Loe lähemalt Rail Baltic Estonia koduleheküljelt.

Illustratsioonid: Arhitektuuribüroo PLUSS

 

 

top