Ülemiste City

Üheks tähtsamaks Tsaari-Venemaa Eesti alale rajatud industrialiseerimisobjektiks 19.sajandi lõpus oli 1898-1899 aastatel ca 131 ha suurusele maa-alale ehitatud vagunitehas Dvigatel, mis ajaloo keerdkäikudes oli vahepeal pankroti äärel, nõukogude ajal aga tootmine taastati ning orienteeriti üha enam sõjatööstusele. 1996.a Dvigateli kompleks erastati Dvigatel ASile. Kuna suures osas hoonetes mingit olulist tegevust ei toimunud, otsustas omanik maa-ala kasutusviisi kardinaalselt muuta.

2003.a aastal algatatud detailplaneeringus kavandati tehase alale uus tänavavõrk koos tehnovõrkudega ning määrati moodustatud kruntidele ehitusõigus äri- ja tootmishoonete ehitamiseks, arvestades ka kaitse alla võetud tööstushoonete säilitamiseks ja rekonstrueerimiseks määratud tingimusi. See oli esimene samm praegu jõudsalt areneva Ülemiste City arenguteel. Sel hetkel ei osatud veel ehk ette näha piirkonna plahvatuslikku arengut ja tõelist arengusuunda innovaatilise tehnoloogialinnakuna. See on toonud vajaduse koostada uusi detailplaneeringuid juba väiksemate alade kohta. Dvigateli tööstuspargi ehitusliku projekteerimise juures on K-Projekti panuseks olnud erinevate teede ja tänavate ning tehnovõrkude projektide koostamine.

Suur-Sõjamäe tn 10 Dvigateli tööstuspargi detailplaneering
Detailplaneering algatati 19.06 2002, kehtestati 06.02.2003
Tellija: AS Dvigatel

Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Valukoja ja Ääsi tänava vahelise ala detailplaneering
Detailplaneering algatati 25.06.2008, kehtestati 27.01.2011
Kontseptsioon: Agabus, Endjärv ja Truverk Arhitektid OÜ
Tellija: Ülemiste City AS

Sepise tn 9//Valukoja tn 8 ja Sepise tn 8 kinnistute detailplaneering
Detailplaneering algatati 23.03.2015, kehtestati 23.03.2016
Kontseptsioon: Agabus Arhitektid OÜ
Tellija: Mainor Ülemiste AS
Arendaja: AS Technopolis Ülemiste

Loe edasi Sulge
Tellija: Mainor Ülemiste AS
Kehtestati: 27.01.2011, 23.03.2016