Jõe-Pronksi tänav

Rekonstrueerimise tulemusena paranevad jalakäijate liikumisvõimalused ning luuakse sõiduteest eraldatud jalgrattateed, lisaks ka jalakäijatele pisikest vahepeatust võimaldavad haljastustaskud. Lisaks mahub tänavatele ka rohkesti uut haljastust – tänavat kaunistama puudealleed mõlemal pool. Kokku istutakse rekonstrueerimise käigus 43 uut puud ning lisandub ka 1372 põõsast. Samuti uuendatakse kõik maa-alused tehnovõrgud – vesi, kanalisatsioon, gaas, elekter ning ehitatakse välja kaasaegne tänavavalgustuse taristu.

Loe edasi Sulge
Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Projekteerimine: 2019-2021
Arhitekt/maastikuarhitekt: Birgit Pukk (K-Projekt AS)
Ehitaja: AS KE Infra