Vanasadama loodemuul

Loodemuuli ala on kasutusel sadama juurdepääsu- ja teenindusteena, laevale pääsu ootavate sõidukite kogumis- ja ootealana ning muid sadamafunktsioone täitva teenindusalana. Liiklus autode laevale ja maha sõitmisel oli seni korraldatud ajutiste liikluskorraldusvahendite ja reguleerijate abil. Olemasolevad teekatendid olid valdavalt amortiseerunud, sajuvesi ei valgunud kattelt ära, mistõttu vihmaga tekkisid lombid.

K-Projekti poolt koostatud projektiga kavandati Vanasadama loodeosa uue pääslakompleksi teedeehituslik ja asendiplaaniline lahendus, sealhulgas juurdepääsude liikluskorraldus, vertikaalplaneering, teenindavate hoonete plaaniline ja vertikaalne sidumine, piirete rajamine ning teekatendite konstruktsioonid.

Territooriumile projekteeriti kolm piirdeaedadega eraldatud tsooni koos vajalike hoonete ja rajatistega ning väljapoole tsoone jääv veokite parkimisplats koos nende eelregistreerimise hoone ja juurdepääsuteedega.

Loe edasi Sulge
Tellija: Aktsiaselts Tallinna Sadam
Projekteerimine: 2015-2016
Automaatika: Nortal AS (projekt „Tark sadam“)
Arhitekt: SWECO Projekt AS (teenindushoonete ja varikatuste ehituskonstruktsioonid)