Männiku tee

Raskeveokite transiidi ümbersuunamine rekonstrueeritud Vabaduse puiesteelt Männiku teele kiirendas olulisel määral Männiku tee amortiseerumist, nii sõidutee asfaltkate kui äärekivid olid väga halvas seisukorras. Teekattemärgistus oli täiesti ära kulunud, see tekitas ohuolukordi nii autojuhtidele kui teed ületavatele jalakäijatele. Kuna sõiduteel puudus kohati pikikalle, olid saju- ja sulailmadega teel lombid. Sõiduteed ääristanud haljasribad olid liiva ja soola tõttu peaaegu täielikult hävinud. Kõrvaltänavate ja kõnniteede ristumiskohtadel olid äärekivid enamasti madalamaks laskmata, see raskendas oluliselt jalakäijate liiklemist.

Rekonstrueeritava Männiku tee lõigu pikkuseks kujunes 1,46 km.
Rekonstrueerimistööde käigus ehitati välja neljarajaline 2+2 sõidurada koos vasakpöörde taskutega. Välja vahetati amortiseerunud tehnovõrgud, uuendati tänavavalgustust ja sademevete kanalisatsioon. Autotee serva rajatati kergliiklusteed.

Kuna ehitushange vaidlustati, venisid nii töödega alustamine kui ka objekti valmimine. Männiku tee avati osaliselt liikluseks 2. detsembril 2007 ning täies ulatuses neljarealisena järgmise aasta kevadel.

Männiku tee (Vabaduse puiestee – Valdeku tänav) ) rekonstrueerimise tööprojekt

Loe edasi Sulge
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekteerimine: 2006-2007