Väo liiklussõlm

Meie projekteeritud Väo liiklussõlme projektile väljastati 21.10.2019 ehitusluba. Vastavalt Maanteeameti tellimusele projekteerisime Väo mitmetasandilise liiklussõlme, vajalikud rajatised, tehnovõrgud ning haljastuse. Lisaks ristmikule lahendasime ka ristmiku kõrval asuva veokite ja matkaautode parkla.

Viaduktide, tunnelite, tugimüüride, soojustorustike kaitsmise konstruktiivse osa teostas Järelpinge Inseneribüroo OÜ ning viaduktide ja tunnelite geotehnilise aruande koostas IPT Projektijuhtimise OÜ.

Väo liiklussõlm peaks plaanide kohaselt valmima 2021. aasta lõpuks.

Loe edasi Sulge
Eeldatavalt valmib: 2021. aasta lõpuks