Liiklusuuringud

Liiklusuuringu aruande eesmärk on anda ülevaade tänasest ja perspektiivsest liiklussagedustest, liikluskooseisust, koormussagedusest ja ristmike läbilaskvusest. Liiklusuuring algab olemasoleva liikluse loendamisest. Selle tulemusena selgitatakse ristmike vahelistel lõikudel ja ristmikel välja olemasoleva liikluse kõikumised. Tehakse kindlaks liikluse struktuur (hooajaline, transiit, vabaaja liiklus), sõidu otstarve ning lähte- ja sihtkohad.

Liiklusprognoos on liiklusuuringu aruande osa ning selle koostamisel arvestatakse ümberkaudseid planeeringuid, ümberkaudseid alasid ühendavaid liiklemissuundasid ning võimalikke uute tänavate arendamisi vastavalt detail- või üldplaneeringule. Tähtis osa liiklusprognoosil on ka ühistranspordiga arvestamisel, sest see võib oluliselt prognoosi tulemust mõjutada.


Teenused Referentsid Võta ühendust

Liikluskorralduslahenduste projekteerimine

Liiklusloenduste korraldamine

Liikluse simulatsioonide tegemine

Liikluse simulatsioonide tegemine

Ühistranspordi lahenduste koostamine

Liikluskorralduslahenduste ekspertiiside teostamine

Foorijuhtimislahenduste projekteerimine

Liiklusohutusaudit