K-Projekt AS

Omame üle 30 aasta kogemust

Omame pikaaegset kogemust ehitusprojektide projektijuhtimise vallas, projektide kooskõlastamisel ja ehituslubade hankimisel. Saame edukalt hakkama detailplaneeringute koostamise keerulise protsessiga.

Aastate jooksul oleme koostanud tänavate rekonstrueerimiste ja uusehitiste, kaubanduskeskuste, ühiskondlike hoonete ning elamute projekte, maa-aluste ja maapealsete tehnovõrkude, pumplate, veepuhastusjaamade, tanklate jms projekte ning detailplaneeringuid.

Projekteerimisel kasutame litsentseeritud tarkvara programme – AutoCAD Map3D, AutoCad Civil 3D, Novapoint, ParkCad, Autoturn, Visum, Vissim, Virtual Map ja VKT-torud jms. Valitud tarkvarade litsentsisüsteem tagab meile kõige uuema versiooni kasutatavatest programmidest.

K-Projekt AS juhtimissüsteem on kontrollitud ja on vastavuses standardi ISO 9001 ja ISO 14001 kvaliteedi ja juhtimissüsteemi nõuetega. K-Projekt AS on Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu (EKEL) liige, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige ja Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu liige.

K-Projektis töötab 55 töötajat, kes on oma valdkonna head spetsialistid. Meie töötajad kuuluvad järgmistesse erialaühingutesse: Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Soojustehnikainseneride Selts ja Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit.


Teenused Meie meeskond Kliendid meist Võta meiega ühendust

Teede ja tänavate projekteerimine

Tegeleme teede, tänavate, sadamate ja rööbastranspordi projekteerimisega. Teostame projekteerimisi eskiisi, eelprojekti, põhiprojekti ja töö projekti staadiumis.
Teede ja tänavate projekteerimine

Hoone ja insenervõrkude projekteerimine

Hooneväliste tehnovõrkude ja -rajatiste projekteerimine eskiisi, eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti staadiumites.
Hoone ja insenervõrkude projekteerimine

Maastikuarhitektuurne projekteerimine

Mastikuga seotud objektide (tänavad, väljakud, spordi- ja matkarajad, mänguväljakud, ärihoonete esised platsid, kortermajade hoovid jne) projektide koostamine.
Maastikuarhitektuurne projekteerimine

Planeeringud ja detailplaneeringud

Detailplaneeringute ja üldplaneeringute teemaplaneeringute kvaliteedi tagamiseks teeme tihedat koostööd tellijate ja omavalitsustega.
Planeeringud ja detailplaneeringud

Liiklusuuringud

Liiklusuuringu aruande eesmärk on anda ülevaade tänasest ja perspektiivsest liiklussagedustest, liikluskooseisust, koormussagedusest ja ristmike läbilaskvusest.
Liiklusuuringud

Uuringud

Enne planeerimis- või projekteerimistegevustega alustamist tuleb eelnevalt viia läbi vajalikud uuringud, et saada täpsed andmed maa-ala situatsioonist.
Uuringud

Meie inimesed

Kliendid meist

Kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem

K-Projekt AS kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on loodud ja rakendatud arvestades standardite ISO 9001 ja 14001 nõudeid. Juhtimissüsteem on sobiv ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

ISO 9001; ISO 14001

ISO 9001 ja 14001 sisu: INFRASTRUKTUURI OBJEKTIDE PROJEKTEERIMINE, DETAILPLANEERINGUTE KOOSTAMINE, MAAKORRALDUSLIKE TOIMINGUTE TEOSTAMINE, PROJEKTIJUHTIMINE JA GEODEETILISTE MÕÕDISTUSTÖÖDE TEOSTAMINE.

Kaasaegsed litsentseeritud tarkvaraprogrammid

AutoCAD Multi (incl. AutoCAD Architecture, MEP, 3D MAP, Mechanical, Plant 3D, Electrical ja Raster Design); AEC Collection (incl. Revit, Civil 3D, AutoCAD, Robot, Navisworks, 3ds Max); Bentley; Novapoint (Road Professional, Base, Virtual Map, Traffic Noise, Road Sign Std, Road Marking); AutoTURN; ParkCAD;

Kindlustus

Ettevõtte K-Projekt AS-i projekteerimistegevus on If P&C Insurance AS-is kindlustatud 0,5 miljoni euro eest.