Kadrioru pargi kanalid

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise käigus oli vaja rajada täiendav võimalus sajuvee ärajuhtimiseks. Kadrioru pargis, mitte kaugel Ülemiste liiklussõlmest, on ajalooliselt olnud kuivendamiseks kraavide ja kanalite süsteem, mida sooviti osaliselt taastada, kuid probleemiks oli kanalitesse vee saamine.

Projektiga lahendati seega kaks probleemi: Ülemiste liiklussõlme sajuveele rajati äravool ning Kadrioru pargis taastati kanalite ja tiikide süsteem, kuhu juhiti vesi.

Projektiga paigaldati ligikaudu 1,8 km torustikke ning rajati betoonist ca 1,2 km kanaleid ja kaskaade ning projekteeriti 10 kergliiklussilda. Kadrioru kunstimuuseumi esise alumise aia ringkanal taastati ajaloolises asukohas ning rajatud betoonkonstruktsioonis viimistleti kanalid graniitkividega, mis olid kanalite rajamise käigus välja kaevatud. Lisaks rajati projekti raames ka paistiik ning kaskaad, mille abil on Kadrioru pargi territooriumile toodud vaatemänguline voolav vesi. Betoonist konstruktsioonide abil anti maastikule ja ajaloolistele rajatistele oskuslikult uued dimensioonid.

Projektiga lahendati sademevete kanalisatsioon, kanalid, sademevete süsteemi toimimiseks vajalikud teed ja tehnovõrgud ning need tehnovõrgud ja teed, mis jäid ette sademevete kanalisatsiooni või kanalite ehitamisele.

Loe edasi Sulge
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Projekteerimine: 2011