Seitsme linna tänavavalgustus

Et mitmetes Eesti väikelinnades oli kasutusel veel nõukogude ajast pärinevad, küllaltki energiakulukad ja samas amortiseerunud tänavavalgustussüsteemid, otsustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Keskkonnaministeeriumiga 2012. aastal algatada tänavavalgustuse arendamise programmi. Eesmärgiks kaasajastada linnatänavate valgustus ning muuta see energiasäästlikumaks ökonoomsete LED-valgustite kasutamise teel. Kaasaegsete tehnoloogiliste võimaluste kontekstis projekteeriti tänavavalgustuslahendused terviklikult, mis hõlmates ka näiteks ülekäiguradade valgustust, said ühendatud intelligentse juhtimissüsteemiga.

2015. aasta sügiseks kaasajastati projektis osalenud linnades – Jõhvis, Kuressaares, Valgas, Võrus, Haapsalus, Keilas ja Paides suurem osa kogu tänavavalgustuse infrastruktuurist – vahetati välja suur hulk amortiseerunud kaabelliine ning valgustimaste ning kokku ligikaudu 11250 valgustit. Projekti maksumuseks kujunes 16,9 miljonit eurot, mida põhimahus rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus CO2 kvoodimüügi eest teenitud tuludest.

K-Projekti poolt koostatud ehitusprojektid käsitlesid tänavavalgustuse valgustustehnilist osa ja tugevvoolu elektripaigaldist.

Loe edasi Sulge
Tellijad: Kohalikud omavalitsused
Projekteerimine: 2013-2014
Ehitajad: AS Leonhard Weiss Energy (Jõhvi, Paide, Võru), OÜ Kagu Elekter & OÜ Aigren (Võru, Valga), OÜ Sinear & OÜ Estamet (Kuressaare), Eltel Network AS (Keila, Haapsalu)