Smuuli tee pikendus

Smuuli tee pikendamist oli vaja selleks, et Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe tänava ühendamisega vähendada Ülemiste ristmiku liikluskoormust ning luua lisaks Tartu maanteele ja Tallinna ringteele alternatiivne võimalus raudtee ületamiseks.

Ehitusega alustati 2005. aastal ja tööde käigus valmis 1,8-kilomeetrine Smuuli tee pikendus ning betoonvaiadel viadukt pikkusega 370 meetrit, millest keskmine osa üle üheksa rööpapaariga raudtee rajati 85-meetrise vantsillana. Samuti projekteeriti ja ehitati viaduktile välja nelja meetri laiune kergliiklustee, lahendati tänavavalgustus ning rajati olmevete ja sadevete kanalisatsiooni ja drenaaž. Tööde kogumaksumuseks eelarvestati 87,7 miljonit krooni.

22. juunil 2007 avas Tallinna linnapea Edgar Savisaar liikluse Smuuli tee raudteeviaduktil. Perspektiivis plaanitakse ka teist ehitusetappi, mille käigus olemasolev sõidutee ja viadukt laiendatakse 2+2rajaliseks.

Loe edasi Sulge
Tellija: Tallinna kommunaalamet
Projekteerimine: 2003-2004