Vana-Pirita tee

Vana-Pirita tee põhiprojekti projektala hõlmas Vana-Pirita teed, Lauluväljaku esist parklat ja Maarjamäe lossi juurde minevat teed. Projektiga lahendati Vana-Pirita tee teedeehituslik osa, veevarustuse ja kanalisatsiooni osa, elektrivarustuse osa ja maastikuarhitektuurne osa.

Projekti mahus koostati liikuvusuuring, mille eesmärgiks oli anda sisend ja põhjendused liiklus- ja ruumilahenduste projekteerimiseks läbi tänava kasutajate vajaduste esiletoomise. Uuringu mahus hinnati Vana-Pirita tee põhilisi funktsioone, nende mahte ja ruumilist paiknemist ning inimeste liikumisvajadusi sellest lähtuvalt. Lisaks analüüsiti jalakäijate ja jalgrattaga liiklejate liikumisvooge, liikumisteekondi ja konflikte ning anti soovitused tänava liikluslahenduste ja tänavaruumi kavandamiseks, eeskätt jalgsi, rattaga ja autoga liikumiste seisukohalt.

Vana-Pirita tee ehitustööde käigus rajati 3 m laiune asfaltkattega jalgrattatee ja 3 m laiune betoonkivikattega kõnnitee. Ajaloomuuseumi teenindamiseks ehitati 39-kohaline parkla koos reisibusside peatumistaskuga (projekteerija Keskkonnaprojekt OÜ) ja rekonstrueeriti Tallinna lauluväljaku Merevärava esine parkla. Liiklusohutuse tagamiseks eraldati kergliiklejad ja mootorsõidukid teineteisest äärekivide ning haljasribadega. Vana-Pirita teele paigaldati LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ja ülekäiguradadele erivalgustus. Liikluse rahustamiseks rajati künnised. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldati ülekäiguradadele braikivid. Väikevormidena paigaldati Vana-Pirita teele pingid, prügikastid, jalgrattahoidjad.

Haljastuse lahendamisel on arvestatud, et tuleb tagada teljeline vaade Lauluväljaku hoonele läbi Mere värava ja allee ning jätta avatuks vastassuunaline vaatekoridor merele. Taimmaterjali valikul on pööratud tähelepanu olemasolevale haljastusmustrile ja taimeliikide vastupidavusele linna- ja liikluskeskkonnale, sealhulgas on arvestatud talvise teehooldusega. Samuti on taimede valikul lähtutud rasketest keskkonnatingimustest – haljastus on tuultele ja soolale vastupidav. Projekteeritud on nii kõrg- kui madalhaljastust. Seejuures on pööratud tähelepanu sellele, et kergliiklustee äärde projekteeritud puude ja põõsaste puhul tekiks mitmerindelisus ja ühtlasi avaneksid vaated merele ja Pirita tee ääres paiknevale hoonestusele. Värvigamma on rahulik, hõbevalge või rohelise lehestikuga ning valdav osa taimi õitseb valgetes toonides, eri aegadel. Aktsenti annavad üksikud punaste ja kollaste lehtede- või rikkaliku sügisvärvusega taimed.

Projekti koostamisega lahendati eelkõige konfliktsed kohad sõidukite ja jalakäijate vahel, pakkudes jalgsi- või rattaga liikujatele rohkem võimalusi autoliiklusest eemalduda. Lisaks kergliiklejate suunamisele on Vana-Pirita teel oluline roll autoliikluse rahustajana, et jalakäijal oleks mugav ja turvaline liikuda.

Loe edasi Sulge
Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Ehitaja: Tallinna Teede AS