Männi park

Maastikuarhitektide ideekavandi “Männiöölane” tuumaks oli senise killustunud ülesehitusega pargi ümberkujundamine kindlate funktsioonidega osadeks arvestusega, et pargi loodus saaks võimalikult vähe kahjustada. Arvestati ka mustamäelaste ettepanekuid ja kasutusele võeti näiteks elanike sissetallatud rajad. Pargis uuendati kõik mänguväljakud, teed ja rajad, kavandati kioskihoone ja tualett ning värskendati laululava arhitektuurset ilmet.

Maastikuarhitektuur Lootusprojekt OÜ; Projektijuhtimine, teed ja tehnovõrgud K-Projekt AS, ehituskonstruktsioonid AS NordProjekt.

Loe edasi Sulge
Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Projekteerimine: Põhiprojekt 2020
Ehitaja: RTS Infraehitus