Nelja sadama rekonstrueerimine

Seoses uute parvlaevade liiniletulekuga aastatel 2009-2011 oli läbilaskevõime suurendamiseks vaja rekonstrueerida neli peamist parvlaevasadamat, mis ühendavad mandrit Lääne-Eesti suuremate saarte – Saaremaa ja Hiiumaaga. Nendeks sadamateks on Virtsu ja Kuivastu sadamad Saaremaa suunal ning Rohuküla ja Heltermaa sadamad Hiiumaa liinil. Projekti peamine eesmärk oli laevaliikluse intensiivistumise tingimustes liikluse ümberkorraldamine sadamaalal ja infrastruktuuri laiendamine, et kiirendada ja automatiseerida sõidukite parvlaevadele laadimist ja parvlaevadelt mahasõitu.

Parvlaevade ootealade laienduse ja liikluskorralduse tööprojektid koostas K-Projekt koostööd laevafirmaga OÜ Väinamere liinid, kes sel ajal liinidel opereeris. Lisaks teedeehituslikule osale lahendati ühtlasi tehnovõrgud, tänavavalgustus, sadevete kanalisatsioon ja drenaaž, elektrivarustus ning sidevõrgud. Rekonstrueeritavates sadamates laiendati sõidukite lähenemis- ja ootealasid ning lahendati need terviklikult koos liikluskorraldusega, kaasa arvatud kergliikusteed. Samuti rekonstrueeriti sadamate navigatsioonisüsteemid.

Virtsu sadamas ehitati uus kai nr 8 ja rekonstrueeriti sadamaterminali hoone, senise viie raja asemele projekteeriti kokku kaheksa tõkkepuudega reguleeritavat ooterada. Kuivastu sadamas rekonstrueeriti kaks kaid ja ehitati välja väikelaevade sadam, reisijate teenindamiseks ehitati kassiirikioskid, klaasgalerii ja varikatus. Rohuküla sadamas süvendati akvatooriumi, uuendati kaks kaid ja ehitati sadamaterminal (arhitektuurne lahendus Aavo ja Riina Raig Projekt OÜ) koos seda ümbritseva sillutise ja haljastusega, samuti sõidukite ooteala koos kassiirikioskite ja varikatusega. Heltermaa sadamas süvendati akvatooriumi, rekonstrueeriti neli kaid ning juurde ehitati väikelaevade sadam, ootealale projekteeriti kuus ooterada senise kolme asemele, kaks kassiirikioskit koos varikatusega.

Loe edasi Sulge
Tellija: Saarte Liinid AS
Projekteerimine: 2008-2009