KUMU Kunstimuuseum

Et 1990ndate alguseks oli Eesti Kunstimuuseumi kogud, osakonnad ja allasutused laiali enam kui paarkümnes asukohas üle kogu pealinna, andis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 12. novembri 1991. otsusega valitsusele ülesande korraldada kunstimuuseumile uue hoone ehitamine. Asukoht Lasnamäe klindil valiti välja 1991. aastal ning seejärel korraldati avalik arhitektuurivõistlus, mille esimene preemia määrati Soome arhitekt Pekka Vapaavuorile.

Kunstimuuseumi ehituseks reserveeritud 5,8 hektari suurusele maa-alale Lasnamäel Mäekalda ja A. Weizenbergi tänava ning Laagna tee vahel koostas detailplaneeringu K-Projekt. Detailplaneeringus määrati krundipiirid ning nähti moodustatud krundile ette ehitusõigus kunstimuuseumi hoone ehitamiseks. Ehitust alustati 2002. aastal, K-Projekt koostas ka erinevad ehitusprojektid, mis puudutasid peamiselt veevarustus- ning kanalisatsioonitrasse, samuti parkla ehitamist uue muuseumi juurde.

Nimekonkursiga leitud ’Kumu kunstimuuseumi’ nime all avas esinduslik hoone uksed 2006. aasta 18. veebruari hommikul. Ligi 25 000-ruutmeetrise pindalaga muuseumihoonet iseloomustab läbi maja kõrguv aatrium ning seitse korrust, millest kaks on maa all. KUMU hoone ehitaja Merko Ehitus pälvis konkursil “Aasta Betoonehitis 2005” ehitaja eriauhinna.

Mäekalda tn, A. Weizenbergi tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneering.
Detailplaneering algatati 22.11.2000, kehtestati 21.02.2002

Eesti kunstimuuseumi uue hoone juurde tuleva parkla tööprojekt
Projekteerimine: 2002-2004

Eesti Kunstimuuseumi uue hoone sadevete kanalisatsiooni tänavatrassi tööprojekt
Eesti Kunstimuuseumi uue hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni tänavatrasside tööprojekt
Projekteerimine 2001-2002

Loe edasi Sulge
Tellija: Kunstimuuseumi Ehituse AS
Kehtestati: 21.02.2002