Uuringud

Enne planeerimis- või projekteerimistegevustega alustamist tuleb eelnevalt viia läbi vajalikud uuringud, et saada täpsed andmed maa-ala situatsioonist.

Lisaks topo-geodeetilistele uurimistöödele teostame uuringuid ja inventariseerimist nii ehitatud- kui looduskeskkonnale, analüüsime ruumi ja maastikku ning arvutame planeeringutes vajalikku rohefaktorit.


Teenused Võta ühendust

Geodeetilised uuringud

Dendroloogilised uuringud

Maastikuarhitektuurne analüüs

Maastikumõju analüüs

Rohefaktori arvutus

Ehitiste inventariseerimismõõdistus