Vääna-Haabersti kergliiklustee

Endisele raudteetammile ehitatud 5,3 kilomeetri pikkune Vääna-Haabersti kergliiklustee ühendab Haabersti, Mustamäe ja Nõmme linnaosad Saue ja Harku valla kergliiklusteede võrgustikuga ning on osaks rajatavast Lääne–Tallinna ühendatud kergliiklusteest. Tee laiuseks on 5 meetrit ja selle kõrval kulgeb poole meetri laiune graniitsõelmetega kaetud jooksurada. Kergliiklustee on täies ulatuses valgustatud, rajatud 14 puhkekohta ning 3 parklat sõidukitele.

K-Projekt AS poolt koostatud projektiga lahendati lisaks teedeehituslikule osale tänavavalgustus, sadeveetrassid, väikevormid ning haljastus. Kergliiklustee ehitati Tallinna linna ja lähivaldade koostööprojektiga „Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine“, maksumuseks kujunes 1,57 miljonit eurot, mida osaliselt rahastati Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Kergliiklustee avati 1. augustil 2012. aastal.

Loe edasi Sulge
Tellija: Eesti Terviserajad SA
Projekteerimine: 2009-2011