Vanasadam lõunaosa liikluskorraldus

Tallinna Vanasadama kui Eesti suurima reisisadama liikluskorralduse tervikliku lahendamise vajaduse tingis järjest suurenev reisijate hulk Tallinn-Helsingi liinidel. Sadamaala lõunaosas oli senine sõidukite liiklus laevapääsu ootel korraldatud ajutiste liikluskorraldusvahendite abil ning teenindushoonetena kasutati ajutisi konteinersoojakuid ja -ladusid.

Laevalepääsu ootavate ja saabunud laevadelt väljuva autoliikluse üheaegne mahutamine sadama territooriumile tuli korraldada ja kaasajastada viisil, mis tagaks sõidukite peale- ja mahalaadimise parvlaevadele võimalikult sujuvalt, kaasa arvatud ühtlane sidumine liiklusvoogudega lähimatel linnatänavatel. K-Projekti koostatud projektiga lahendati D-terminali uus pääslakompleks. Esimeses ehitusetapis rajati teekatendid koos äärekivide ja eraldussaartega, teises ehitusetapis uuendati liikluskorraldusvahendid, teekattemärgistus ja liiklusmärgid, ning rekonstureeriti Uus-Sadama tänava sõiduautode parkla. Kolmanda ehitusetapiga rajati Pikksilma tänava äärde jalakäijate promenaad.

Laevalt väljuvate sõiduradade kogupikkuseks projekteeriti 3670 meetrit, mis katab 95% sadama poolt teenindatava suurima reisiparvlaeva Megastar veomahust.

Loe edasi Sulge
Tellija: AS Tallinna Sadam
Projekteerimine: 2015-2017
Arhitekt: SWECO Projekt AS (teenindushoonete ja varikatuste ehituskonstruktsioonid)
Automaatika: AS Nortal (projekt „Tark sadam“)