Kuldala elurajoon

Tallinna linna piiril Peetri külas paiknevale võssa kasvanud endisele põllumaale soovis Koger Kinnisvara rajada uue elamurajooni. Ala hoonestamiseks korraldati arhitektuurikonkurss. Konkursi võitjaks tunnistati noorte KOKO arhitektide Kaur Stööri, Margus Maiste ja Raivo Kotovi koostatud lahendus, mis nägi ette hoonestada kinnistu perimetraalselt vaipelamulaadse tervikkompleksiga ning säilitada maksimaalselt ala keskosas kasvav kasemets.

K-Projekt kavandas kvartalit ümbritseva tänavatevõrgu koos tehnovõrkudega (Kuldala tee, Raudkivi tee, Aruheina tee). Ehitustöid alustati 2005. aastal, tänaseks on detailplaneering täies mahus realiseeritud.

Kuldala kinnistu detailplaneering
Algatamine 27.11.2001, kehtestamine 07.06.2005.
Kontseptsioon: KOKO Arhitektid

Kuldala tee rekonstrueerimine
Tellija: Koger Kinnisvara OÜ

Loe edasi Sulge
Tellija: Koger Kinnisvara OÜ
Kehtestamine: 07.06.2005