Exmet tööstushoone

Maardus aadressil Vana-Narva mnt 31 paikneva kinnistu detailplaneeringu tellija oli OÜ Exmet, kelle põhitegevusala on metalli ja terase töötlemine ning müük. Ettevõte impordib Balti- ja Põhjamaade turule terasest, roostevabast terasest ja alumiiniumist tooteid enam kui 50 erinevast tehasest, millest suuremad asuvad Saksamaal, Itaalias, Poolas, Tšehhis, Venemaal ja Ukrainas.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks krundiks ning määrata moodustatud kruntidele ehitusõigus kuni 4-korruseliste äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Kinnistu jagamise tingis see, et samaaegselt Exmetiga soovis samas tegevust alustada puidutöötlemisettevõte.

Eraldi projektiga lahendati rajatava hoone asendiplaani osa: hoone sidumine, juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, tehnovõrgud (veevarustus, reo- ja sademeveekanalisatsioon, side- ja elektrivarustus ning valvesüsteem), välisvalgustus ning tehnovõrkude rajamisel katete taastamine.

Vana-Narva mnt 31 kinnistu ning lähiala detailplaneering
Algatatud: 17.11.2011, kehtestatud: 25.11.2014
Meeskond: Heigo Jänes, Mario Mustkivi

Vana-Narva mnt 31 II etapi krundisisesed teed ja tehnovõrgud
Meeskond: Heigo Jänes, Helle-Kirsti Uusmäe, Svetlana Voznjuk, Albert Koppel, Natalja Kovtunova
Projekteerimine: 2015
Tellija: Exmet OÜ

Loe edasi Sulge
Tellija: Exmet OÜ
Projekteerimine: 2015