Tondiraba tööstuspark

Tondiraba tööstuspargina tuntakse Lasnamäel Tondi raba serval paiknevat tootmisala Peterburi tee, Kuuli tänava, Laagna tee ja Taevakivi tänava piirkonnas. Tondiraba tööstuspark oli Tallinna linna poolt 2004. aastal linnas tööstuse arendamiseks ellukutsutud äriühingu Tallinna Tööstuspargid esimene arendusprojekt.

K-Projekt koostas tööstuspargi ala teedeehitusliku lahenduse, samuti projekteeriti lahendused kõikidele kruntide piirest väljajäävatele kommunikatsioonitrassidele: tänavavalgustus, sade- ja heitvete kanalisatsioon, soojus, gaas, sidekanalisatsioon, samuti kõik elektrivarustusega seonduv ning ristmike foorilahendused.

Tööstuspargi infrastruktuur ehitati välja 2006. aasta lõpuks, alal on kokku 18 erinevas suuruses tööstusotstarbelist krunti ning kõik krundid on tänaseks kas müüdud või koormatud hoonestusõigusega. Tööstuspargis tegutsevad Tallinna Farmaatsiatehas, A-Selver AS jt.

Loe edasi Sulge
Tellija: Tallinna Tööstuspargid AS
Projekteerimine: 2004-2005