Merivälja tee ja Ranna tee

Merivälja tee koos Ranna teega on peamine koridor, mis ühendab Viimsi valda Tallinna kesklinnaga. Kaherealine tee oli halvas seisus, teekattemärgistus puudulik ja intensiivse liikluskoormuse tõttu olid sisse sõidetud pikirööpad. 2005. aastal ehitati Merivälja tee ja Randvere teede ristmik ümber fooriga reguleeritud ristmikuks. Merivälja tee merepoolsesse serva rajati jalgratta- ja kõnnitee ning uuendati piirkonna tänavavalgustust. Ristmiku avasid 12. juulil 2005. aastal abilinnapea Jüri Ratas ja Pirita linnaosavanem Enno Tamm.

Järgmisena võeti ette Merivälja tee 1,93 km pikkuse lõigu rekonstrueerimise projekteerimine Randvere tee ja Ranna tee vahelisel trassil. Siia kavandati 2+2 läbivat sõidurada, kolm uut fooriristmikku ja fooridega reguleeritud jalakäijate ülekäik. Rekonstrueerimist alustati 2006. aasta suvel, esimesena rajati betoonist kaldakindlustus kaitseks mere eest.

2012. aastal jõuti Ranna tee rekonstrueerimiseni Merivälja tee ja linna piiri vahelisel 1,2-kilomeetrisel lõigul. Siingi oli eesmärk senise kaherajalise ja amortiseerunud tänava ümberehitamine eraldatud sõidusuundadega 2+2rajaliseks teeks. Lisaks projekteeriti vasakpöörderajad, bussipeatuste taskud, ning uuendati raudteeülesõit. Samuti renoveeriti ja laiendati kergliiklusteed, mis ühendab Viimsit kesklinnaga.

Merivälja tee ja Randvere tee ristmik
Projekteerimine: 2002-2003
Tellija: Tallinna Kommunaalamet

Merivälja tee rekonstrueerimine (lõigus Randvere tee kuni Ranna tee)
Projekteerimine: 2005-2006
Tellija: Tallinna Kommunaalamet

Ranna tee
Projekteerimine: 2011
Tellija: Viimsi Vallavalitsus

 

Loe edasi Sulge
Tellija: Tallinna Kommunaalamet, Viimsi Vallavalitsus
Projekteerimine: 2002-2011