Delta Plaza

Pärnu maantee, A.H. Tammsaare tee ja Järvevana tee ristumispaigas asetseval Pärnu mnt 141 kinnistul paiknes varasemalt asfalteeritud plats koos amortiseerunud tanklakompleksiga. Arendaja sooviks oli jagada kinnistu mitmeks osaks ning uue automaattankla kõrvale ehitada kõrghoone äripindadega alumistel ja büroopindadega ülemistel korrustel.

Parima lahenduse saamiseks kõrghoonele, mis pidi tähistama linna oluliste magistraalteede ristumiskohta ja saama piirkonna oluliseks maamärgiks, korraldati arhitektuurikonkurss, kus sobivaimaks tunnistati arhitektide Jüri Okase ja Marika Lõokese koostatud eskiisprojekt. Seda eskiisi arvestades koostas K-Projekt 2006. aastal detailplaneeringu, mis kaheks krundiks jaotatud ühele määras ehitusõiguse kuni 14-korruselise ärihoone ja teisele tankla rajamiseks. Ka hoone ehitusprojekti koostasid arhitektid Jüri Okas ja Marika Lõoke.

K-Projekti osaks olid tehnilised projektid: sidumisprojekt, vertikaalplaneerimine, juurdepääsud, hoonevälised tehnovõrgud. Hoone põhiplaani kolmnurksest kujust tulenevalt sai see nimeks Delta Plaza.

Pärnu mnt 141 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatamine 21.12.2005, kehtestati 28.06.2006

Pärnu mnt 141 büroohoone
Projekteerimine: 2006
Hoone arhitekt: AB J. Okas ja M. Lõoke
Tellija: Linnamaa Kinnisvara OÜ/ E.L.L. Kinnisvara

Loe edasi Sulge
Tellija: Linnamaa Kinnisvara OÜ/ E.L.L. Kinnisvara
Kehtestati: 28.06.2006