Jõhvi promenaad

Jõhvi kalmistust kontserdimajani ulatuva promenaadi 2009. aastal valminud esimesele osale järgnenud kahe etapi tehnilised projektid koostas K-Projekt AS. Teise etapi raames ehitati koos valgustuse, haljastuse ja istepinkidega välja kergliiklustee Rakvere tänava lõigul pikkusega 1150 meetrit, promenaadi lõik avati 5. detsembril 2013. Kolmandas etapis rekonstrueeriti Jõhvi keskväljak jalakäijate alaks ning ehitati 650 meetri pikkuse kergliiklus- ja jalgtee Jõhvi kontserdimaja suunas. Viimane eeldas ka tunneli rajamist rajaga ristuva raudtee alla.

Promenaadi rajamist rahastati “Linnaliste piirkondade arendamise” meetmest, kust said aastatel 2007-2013 Eesti linnad linnaruumi korrastamiseks toetust 900 miljonit krooni. 2018. aasta suvel pikendati seni Pargi tänava sõiduteeni ulatunud jalakäijate promenaadi Jõhvi kontserdimajani.

Loe edasi Sulge
Tellija: Jõhvi Vallavalitsus
Projekteerimine: 2010