Uus-Kalamaja 10

Põhja-Tallinna linnaosas Kalamaja kalmistupargi ning miljööväärtusliku puitasumiga piirnenud ning nõukogude perioodil militaarotstarbeliselt kasutusel olnud suletud territooriumil kattis enne arenduse algust suur autode õppesõiduks kasutatud asfaltplats ning hulk hooneid ja hoonete varemeid, millest suur osa lammutati. K-Projekti koostatud detailplaneering nägi ette kinnistu jagamise kruntideks ning nendele ehitusõiguse määramise kaheksale kuni 4-korruselise äripindadega korterelamu ja seitsme kuni 3 korrusega korterelamu ehitamiseks.

Kaasaegse elamukvartali keskseks elemendiks on U-kujuline, osaliselt vaid jalakäijate kasutuses olev tänav, millele linnavolikogu otsusega anti nimeks Vibu tänav. U-kujulisest struktuurist välja kasvav poolkaarekujuline linnaväljak on orgaaniliselt seotud kõrvalasuva, kunagisest kalmistust kujunenud pargiga, mis kokku moodustab suure jalakäijate ala. Uushoonestuse arhitektuuriline lahendus ei püüa kopeerida Kalamaja asumi ajaloolist miljööd, seoses miljööga on püütud saavutada detailides ja aksessuaarides – asumile omaste ehitusmaterjalide kasutuses.

Loe edasi Sulge
Tellija: YIT Ehitus AS
Hoone arhitekt: Arhitektuuribüroo AD Ansambel OÜ