K-Projekt AS digipööre

K-Projekti kõige olulisem ressurss on inimesed – nende oskustest ja töö efektiivsusest sõltub kogu ettevõtte edu.

Seetõttu on digipöörde keskne väljakutse inimressursi kasutamise efektiivsus – et ei tehtaks korduvaid töid, et uuringute faasis oleks vajalikud sisendid kiirelt olemas ning et olemas oleks tänasest oluliselt suuremas mahus andmetöötlust võimaldav riist- ja tarkvara. Digipööre tulemusena suureneb K-Projekt AS poolt täidetavate tellimuste maht 25%.

Lähtuvalt ettevõtte väärtuspakkumisest on digipöörde eesmärgiks põhiprotsessi efektiivsuse oluline suurendamine automatiseerimise ning digitaalsete tehnoloogiate kasutamise abil – ettevõttesiseste andmevoogude automatiseerimine, uuenenud infosüsteemis kiirust ning efektiivsust tagava asjakohase riist- ja tarkvara soetamine ning kõige mahukama allhanke toomine majja, st suurimates koondumiskohtades (Tallinn ja Tartu) liiklusanalüüsi tegemise võimekuse loomine K-Projektis.

K-Projekti digipöörde projekti kogumaksumuseks on 622 800 eurot, millest 299 500 eurot on toetuse summa, mida rahastatakse Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.