Rannamõisa tee 1a kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on koostatud 11,50 ha suuurusel maa-alal Haabersti linnaosas, Rannamõisa tee ja Harku järve vahelisel alal, mis on varasemalt hoonestamata. Detailplaneeringus on kavandatud jagada Rannamõisa tee 1a kinnistu kaheks ärimaa, üheks äri- ja/või elamumaa, viieks elamumaa, kuueks transpordimaa, üheks tootmismaa ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa kruntidele ehitusõigus kolme kuni 4-korruselise, maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, äri- ja/või elamumaa krundile nelja kuni 4-korruselise, maa-aluse korrusega äri- ja/või elamuhoone ehitamiseks ning elamumaa kruntidele üheksateistkümne kuni 3-korruselise, maa-aluse korrusega elamute ehitamiseks. Kokku on kavandatud elamuhoonetesse 503 korterit.

Detailplaneeringu asendiplaanilise lahenduse ja hoonestuse võimaliku mahulise eskiisi autoriks on pos 1 ja pos 2 osas OÜ Arhitektuuribüroo Visuaal arhitekt Indrek Saarepera.

Loe edasi Sulge
Detailplaneeringu algatamine: 02.06.2004
Detailplaneeringu kehtestamine: 30.01.2019