Sadama piirkonna liiklusuuring

AS Tallinna Sadam on koostöös Zaha Hadid Architects’iga loomas uut ja tänapäevast linnasüdant Vanasadama piirkonda. Nii sadama arendused kui ka naaberkinnistutel tegutsevate arendajate planeeringud näevad ette elu- ja ärimajade ehitamist.

Linnavalitsus tegi AS Tallinna Sadamale detailplaneeringute menetluse juures ka ülesandeks läbi viia piirkonna liiklusuuring.
Sadama kauaaegse koostööpartnerina viis uuringu läbi K-Projekt. Analüüsisime lisanduvat hoonestus- ja parkimismahtu ning koostasime liiklusprognoosi. Modelleerimise teel uurisime, millist mõju avaldab lisanduv liikluskoormus piirkonna liiklusele. Uuringu tulemustele tuginedes koostasime piirkonnale perspektiivse liiklusskeemi.

Loe edasi Sulge