Ülemiste RB terminal

Rail Baltic Ülemisteterminali välialade ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine.

Koostöös Rail Baltic Tallinn Ülemiste terminali ideekonkursi võitjatega Zaha Hadid Architects ja Esplan OÜ- ga koostati ühisterminali välialade teede, väljakute, tehnovõrkude ning olemasoleva trammitee ümbertõstmise põhiprojektid. Parklatena eristati bussiparklad, lühiajalised parklad, pikaajalised parklad ning ka eraldi „Kiss and rail“ peatumiskohad. Trammitee koridor koos kontaktliiniga nihutati kogu alal olemasolemaga võrreldes sirgemaks, kus tee kulgeb otse Suur-Sõjamäe tunnelist Majaka tänava suunas. Tehnovõrkudest tuli lahendada terminaliala sademevee ärajuhtimine, reovee, veevarustuse, kaugkütte ja kaugjahutuse, sidevarustuse, tänavavalgustuse ja elektriprojektid. Uuendatud liikluskorraldusega uuendati ka fooride lahendusi. Mudelprojekteerimisel lähtuti Rail Baltic BIM juhisest “Design Guidelines”.

Loe edasi Sulge
Tellija: Esplan
Projekteerimine: 2020-2022 + DP (keht.21.12.2022)
Arhitekt/maastikuarhitekt: Esplan OÜ (Zaha Hadid Architects)/Lootusprojekt OÜ