Suur-Sõjamäe tänav

Suur-Sõjamäe tänav algab Ülemiste ristmikult ja lõpeb Tallinnast väljas Lagedi teega ristumisel. Tänavaga paralleelselt kulgeb ühel pool kogu pikkuses raudtee ning teisel pool Tallinna lennuvälja lennurada. Kaherajalise sõiduteega tänava asfaltbetoonkate oli suure liikluskoormuse tõttu halvas seisukorras, auke täis ja lapitud. Teekattemärgistus oli kulunud või puudus üldse.

Suur-Sõjamäe tänavat oli aastate jooksul lõiguti rekonstrueeritud: 2005. aastal tegi K-Projekt rekonstrueerimisprojekti tänavaosale Ülemiste kaubanduskeskuse ristmikust Lõõtsa tänavani (lõigu pikkus 0,67 km) ja 2006. aastal tänavalõigu uuendamiseks Lõõtsa tänavast Kesk-Sõjamäe tänavani (1,24 km). Viimasena läks 2014. aastal uuendamisele 1,7 km pikkune lõik, mis algas Tartu maantee poolt tulles pea 200 meetrit enne J. Smuuli tee pikendust ning kulges sirgjooneliselt linna piirini.

Suur-Sõjamäe tänav projekteeriti kolmerajalisena, kummaski suunas on üks sõidurada ja lisaks põhiradadele nähti ette vasakpöörderada. Uue, fooriga reguleeritud lahenduse sai Smuuli tee ja Suur-Sõjamäe tänava ristmik ning projekteeriti uus kergliiklustee.

Suur-Sõjamäe tänav (Ülemiste kaubanduskeskuse sissesõit – linna piir) rekonstrueerimise eelprojekt
Suur-Sõjamäe tänav (Ülemiste kaubanduskeskuse sissesõit – Lõõtsa tänav) rekonstrueerimise tööprojekt
Projekteerimine: 2005
Tellija: Tallinna Kommunaalamet

Suur-Sõjamäe tänav (Lõõtsa tänavast – Kesk-Sõjamäe tänav) rekonstrueerimise tööprojekt
Projekteerimine: 2006
Tellija: Tallinna Kommunaalamet

Suur-Sõjamäe tänava – Tartu mnt ristmiku rekonstrueerimise tööprojekt
Projekteerimine: 2006
Tellija: Ülemiste City AS

Suur-Sõjamäe tänava (J.Smuuli tee – linna piir) rekonstrueerimine
Projekteerimine: 2014

Loe edasi Sulge
Tellija: Tallinna Kommunaalamet, Ülemiste City AS
Projekteerimine: 2005, 2006, 2014