Tulika tänava rekonstrueerimisprojekti mikromodelleerimine

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel valmis Tulika tänava rekonstrueerimisprojekt, mis nägi ette liikluskeskkonna põhjaliku uuendamise. Projekti valmimise järgselt tekkis linnavalitsusel kahtlus, kas rekonstrueeritava tänava läbilaskevõime suudab teenindada prognoositavat liiklusnõudlust, ning mida toob vähenenud läbilaskevõime kaasa ümberkaudsetele tänavatele.

K-Projekt oli liiklusuuringu hankel edukas. Prognoosisime piirkonna liiklussagedusi liiklusmudeli abil ning koostasime mikrosimulatsiooni. Simulatsioon näitas kätte kõige põletavamad kohad, mis saavad autoliikluse läbilaskvuse osas takistuseks. Tuginedes uuringu käigus kogutud informatsioonile, tellis Keskkonna- ja Kommunaalamet Tulika tn rekonstrueerimisprojekti muudatused, mis suurendavad tänava läbilaskevõimet.

Loe edasi Sulge