Järve – Tervise tn piirkonna liiklusuuring

Tallinna Transpordiamet kuulutas 2019. a. välja hanke liiklusuuringu koostamiseks, hindamaks linna tänavavõrku nelja strateegilise objekti rajamise efektiivsust ja prioriteeti. Lähteülesandeks oli uurida Tervise tn – Viljandi mnt ühendustee, Tallinna Väikese ringtee, Järvevana tee kolmanda sõiduraja ning Tondi eritasandilise raudteeületuse rajamise mõju Tallinna liiklusele.

Modelleerimise käigus võrdlesime erinevaid stsenaariume, nende mõju tänavavõrgu eri osadele ning reastasime objektid prioriteetsuse alusel järjekorda.

Loe edasi Sulge