Novira Plaza

Tallinna südalinna mainekas äripiirkonnas asuvale kinnistule Tartu maantee ja Pronksi tänava nurgal
asuvale maa-alale koostati detailplaneering juba sajandivahetusel. Detailplaneeringus kavandati äsja omanikule tagastatud Tartu mnt 25 krundile ehitusõigus kuni 15-korruselise eluruumidega ärihoone ehitamiseks. Planeeringualasse olid hõlmatud ka Tartu mnt 13 ja Pronksi tn 12, mille puhul piirduti krundipiiride määramise/ täpsustamisega, täiendavat ehitusõigust neile kruntidele ei määratud.

Krunt koos kehtiva detailplaneeringuga ootas oma aega, mis jõudis kätte ligi 15 aastat hiljem.
Nurgakivi Novira Plaza hoonele pandi 4. märtsil 2015. K-Projektis koostati ka hoone sidumisprojekt, mille mahus lahendati liikluskorraldus, projekteeriti juurdepääsud, ümbritsevad kõnniteed ning hoonevälised tehnovõrgud.

Tartu mnt, Viiralti tn ja Pronksi tn vahelise ala detailplaneering
Detailplaneering algatati 27.05.1999; kehtestati 05.10.2000
Eskiis: Arhitektid Muru&Pere OÜ

Tallinnas Tartu mnt 25 asendiplaaniline lahendus sh hoonevälised tehnovõrgud
Projekteerimine: 2014-2015
Arhitekt: Arhitektuuribüroo JVR OÜ / Arhitektuuribüroo Laan & Remi
Tellija: Novira Plaza OÜ

Loe edasi Sulge
Tellija: Novira Plaza OÜ
Projekteerimine: 2014-2015
Kehtestati: 05.10.2000