Peetri Selver

Detailplaneering algatati eelkõige selleks, et näha ette ehitusõigus Peetri Selveri ehitamiseks Tartu maantee äärde. Planeeritud maa-ala suurus oli ligi 12 hektarit ning lisaks kauplusehoonele kavandati krundid ja ehitusõigus veel 4. ärihoone, lasteaia ja kolme ridaelamu ehitamiseks olemasoleva elamupiirkonnaga piirnevale alale. Elamute ja äripiirkonna vahele kavandati puhvriks kõrghaljastusega ala.

K-Projektis koostati ka tööprojektid Peetri Selveri teenindamiseks vajalike teede ja tehnovõrkude ehitamiseks. Kauplusele juurdepääsuks projekteeriti uus ristmik Tartu maanteele, uus tänav nimega Veesaare tee, koostati Mõigu tee ja Aruheina tee rekonstrueerimisprojektid, valgustatud kergliiklustee, projekteeriti kaupluse juurde 350 kohaga parkla ning kaupluse kõrvale Neste automaattankla.

Kauplus avati 14. novembril 2013 ning vamise hetkel oli Peetri Selver oma 6000 ruutmeetrise üldpinnaga üks suuremaid Selveri keti kaupluseid Eestis.

Peetri küla, Veesaare ja Lepassaare kinnistute ning lähiala detailplaneering
Algatamine 20.06.2006, kehtestati 09.10.2012

Peetri Selveri kinnistusisesed teed ja tehnovõrgud
Projekteerimine: 2012
Hoone arhitekt: Andres Kariste
Tellija: NORD PROJEKT AS / Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS

Loe edasi Sulge
Tellija: Nord Projekt AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS
Kehtestati: 09.10.2012