Vabaduse puiestee

Vabaduse puiestee kui Tallinna ühe peamise liiklusarteri seisund oli 1990ndatel jäänud ajale jalgu. Peamise probleemina toodi välja puudulik teekattemärgistus – kuna tänavat ei saanud käsitleda ei kahe- (1+1) ega ka neljarajalisena (2+2), siis õige sõidutrajektoori valik ja pöördemanöövrite sooritamine tipptundidel oli juhuslik, liiklusreegleid eirav ning tõi tihti kaasa liiklusõnnetusi.

Nii projekteerimine kui rekonstrueerimine olid mitmeetapilised. Männiku tee ja Valdeku tänava vahelise lõigu uuendamise projekt kinnitati 18. juunil 2001, rekonstrueeritud tänava avamine oli sama aasta 16. oktoobril. Järgneval aastal rekonstrueeriti ülejäänud osa puiesteest alates Valdeku tänavast kuni Pärnu maanteeni. Kokku 6,1 km ulatuses rekonstrueeritud tänavaid suurendas olulisel määral Vabaduse puiestee läbilaskevõimet. Sõidutee laiendati 15 meetrini ning mõlemal suunal moodustati kaks sõidurada, lisaks ehitati ristmikele välja pöörderajad koos jalakäijate ülekäigukohtadega.

K-Projekti inseneride koostatud projekti kuulusid ka teekattemärgistused, ühistranspordi peatused, tehnovõrgud, sh side- ja elektrivarustus, tänavavalgustus, foorijuhtimine, veevarustus, kanalisatsioon.

Vabaduse pst (Männiku tee – Valdeku tänav)
Vabaduse pst (Valdeku tänav – Hiiu tänav)
Vabaduse pst (Hiiu tänav -Vikerkaare tänav)
Vabaduse pst (Vikerkaare tänav – Pärnu maantee)

Loe edasi Sulge
Tellija: Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet
Projekteerimine: 2001-2002