Planeeringud ja detailplaneeringud

Koostame detailplaneeringuid ja üldplaneeringute teemaplaneeringuid, mille kvaliteedi tagamiseks teeme tihedat koostööd tellijate ja omavalitsustega. K-Projekti meeskond on pädev koostama planeeringuid vastavalt Planeerimisseaduse nõuetele.


Teenused Referentsid Võta ühendust

Detailplaneeringute koostamine

Detailplaneeringute koostamine

3D visualiseeringute koostamine

Insolatsioonianalüüside teostamine

Detailplaneeringu tegemiseks vajaminevate uuringute teostamise korraldamine

Kastutusloa taotlemine – konsultatsioonid

Kasutuslubade menetluse korraldamine

Korteriomandite seadmise dokumentide vormistamine

Maakorraldustööd

Maakorraldustööd