K-PROJEKT TÄHISTAB JUUBELIT!

Infrastruktuuriobjektide insenerlahenduste ja planeeringute koostaja K-Projekt loodi 01.12.1988, mil Nõukogude Liit hakkas lagunema ning riigile kuulunud ettevõtted erakätesse läksidEndisest riiklikust projekteerimisinstituudist Kommunaalprojekt välja kasvanud      K-Projekt on läbi kolme aastakümne löönud kaasa enamiku tuntumate Eesti suurprojektide juures.K_PROJEKT_30_jalus 

„Tallinnas pole kohta, kuhu meie oma jälge poleks jätnud,“ tunnistab kunagise Kommunaalprojekti töötaja, K-Projekti juhataja Rein Annusver, tuues viimaste aastate suurprojektidest esile Tallinna Sadamale kuuluvate sadamate infrastruktuurid, Tallinna lennujaamani viiva trammitee, Reidi tee ja Haabersti liiklussõlme projekteerimise.  

Photo: Tõnu Tunnel

Foto: Tõnu Tunnel

K-Projekt tegeleb kõige projekteerimisega, mis asub väljaspool hooneid: teed, tehnovõrgud, parklad, tanklad, autopesulad, alajaamad, asendiplaani osad arhitektuuribüroode projektidele jms. K-Projektil on pikaajalised kogemused tegelemaks ehituslubade ning kooskõlastuste saamisega nii hoonetele kui ka infrastruktuuri objektidele. Neljandiku projekteerimistööde mahust moodustavad detailplaneeringud. 

 Seejuures ei tegele projekteerimisfirma sugugi ainult tellimustööde täitmisega, vaid koostab eskiise erinevate liiklusprobleemide lahendamiseks. Tallinna kesklinna liikluse sujuvamaks muutmiseks on välja pakutud idee tunneli rajamiseks Balti jaama piirkonnast Paldiski maanteele, koostatud on eskiis Smuuli tee ühendamiseks Pirita teega, lahendus Nõmme sama tasandilise raudteeülesõidu likvideerimiseks, Viljandi maantee ühendamiseks Tervise tänavaga ja trammitee viimiseks Järve keskuseni. Keerukamate ristmike ja liiklussõlmede lahendusi kontrollitakse simulatsioonidega, reaalselt liikuvate autodega, et veenduda lahenduste toimivuses. 

K-Projekti fotokogu

K-Projekti fotokogu

 „Mõtleme tõesti pidevalt linnaruumi paremaks muutmisele ning meie kogemused aitavad näha asju ette. Näiteks kui omal ajal Tartu maantee Tallinna-poolset osa rajati, ütlesime kohe, et selline lahendus töötab küll praegu, aga mitte aastate pärast. Et teeksime ehk teistmoodi? Nüüd on see aeg käes, kus Tallinnasse sissesõit on justkui pudelikael…“ meenutab Annusver, lisades, et on justkui kutsehaigus ummikuid nähes hakata kohe mõtlema, kuidas neid saaks leevendada. „Meil on aastakümnete pikkune kogemus, analoogseid ristmikke ja situatsioone on aga palju ning sageli ütleb kogemus, kuidas saaksid tellijad vähema raha- ja ajakuluga parema lahenduse.“ 

Loe pikemalt Äripäevast või venekeelsena деловые ведомости.

top