Muud lahendused


Ehitiste sidumine

Hooneväliste tehnovõrkude, teede, platside, parkimisalade lahendamine krundil. Ühendused üldkasutatavate rajatistega.


Lammutusprojektide koostamine

Pakume lammutusprojektide koostamist nii rajatistele kui hoonetele alates tehniliste tingimuste taotlemisest ja uuringute tegemisest kuni lammutusloa taotlemiseni kohalikust omavalitsusest.


Tanklate lahendamine

Pakume tanklate platside, tehnosüsteemide ja seadmete, tehnovõrkude ja rajatiste projekteerimist.

 

top