Muud lahendused


Ehitiste sidumine

Hooneväliste tehnovõrkude, teede, platside, parkimisalade lahendamine krundil. Ühendused üldkasutatavate rajatistega.


Lammutusprojektide koostamine

Pakume lammutusprojektide koostamist nii rajatistele kui hoonetele alates tehniliste tingimuste taotlemisest ja uuringute tegemisest kuni lammutusloa taotlemiseni kohalikust omavalitsusest.


Tanklate lahendamine

Pakume tanklate platside, tehnosüsteemide ja seadmete, tehnovõrkude ja rajatiste projekteerimist.


Maastikuarhitektuurne projekteerimine

Koostame eraldiseisvalt või suuremate ehitusprojektide koosseisus maastikuarhitektuurseid projekte, millega antakse projektala ruumiline lahendus (jalgteed, olemasoleva haljastuse käsitlus, uushaljastus, väikevormid ja välimööbel, veekogud jne). Maastikuarhitektuurse projekteerimise valdkonda kuulub enamuse maastikuga seotud objektide (tänavad, väljakud, spordi- ja matkarajad, spordiväljakud, kortermajade hoovid, ka eraaiad) projektide koostamine, sh olemasolevate objektide rekonstrueerimisprojektide koostamine.

Haljastusprojekt koostatakse väiksema ehitusprojekti eriosana, kui puuduvad võimalused ja vajadus ala laiemalt käsitleda.

top