Maastikuarhitektuurne projekteerimine

Koostame eraldiseisvalt või suuremate ehitusprojektide koosseisus maastikuarhitektuurseid projekte eskiisist tööprojektini, millega antakse projektala väliruumi lahendus. Maastikuarhitekti kaasamine hõlbustab ruumilist planeerimist, kultuuripärandi säilitamist ja väärtustamist, loodusliku tasakaalu hoidmist ning maastikuehituse järelvalve protsessi.

Maastikuarhitektuurse projekteerimise valdkonda kuulub enamuse maastikuga seotud objektide (tänavad, väljakud, spordi- ja matkarajad, mänguväljakud, spordiväljakud, ärihoonete esised platsid ja katusaiad, kortermajade hoovid ja katusaiad, ka eraaiad) projektide koostamine, sh olemasolevate objektide rekonstrueerimisprojektide koostamine.

Projektides käsitletakse

  • olemasolevat ruumilist situatsiooni
  • olemasolevat haljastust (raiete plaan, puude kaitse)
  • uushaljastust (taimmaterjal, nõuded kasvupinnastele ja istikutele jm)
  • jalgteid ja loogilisi liikumisvõimalusi
  • väikevorme ja välimööblit
  • väliruumi valgustamise ettepanekuid
  • veekogusid ja sajuvee käitlemist

Üldjuhul käsitletakse ka olemasolevate puude ehitusaegseid kaitsemeetmeid (trassikaevetel, ehitusmaterjalide ladustamisel jne), mis sageli just linnatingimustes on keerukad.

Haljastusprojekt koostatakse väiksema ehitusprojekti eriosana, kui puuduvad võimalused ja vajadus ala laiemalt käsitleda.

 

 

 

 

 

top