VALMISID UUED REIDI TEE ESKIISJOONISED

Valminud on Reidi tee uus eskiisprojekt, mida on varakevadise ideekorje ja avalike arutelude käigus linnakodanike poolt tehtud ettepanekute põhjal esialgsega võrreldes oluliselt täiendatud.

reidi te skeem

Uues projektis on näiteks autoliiklusele määratud ala 12 meetrit kitsam võrreldes veebruarikuise eskiisiga. Rannapromenaadi ääres on 15-20 meetri laiune haljasala, kuhu on plaanis rajada ka kõrghaljastust. Autotee, sealjuures ka Russalka ristmik, on viidud merest võimalikult eemale, et seeläbi kujundada mereäärsest alast veelgi laiem terviklik promenaadiala koos kergliiklusteede, haljastuse ja mitmekesiste vaba aja veetmise võimalustega. Jalakäijate ja jalgratturite ülekäiguteed on muudetud sujuvamaks ning lisatud on ülekäigukohti, et tagada parem ühendus linna kvartalite ja rannapromenaadi vahel.  Palju arutelu tekitanud ülekäik Kadrioru pargi ja Russalka vahel on uuendatud eskiisis taastatud.reidi lõige

Asendiplaanilised joonised:
15150_TL-2.1 Asendiplaan
15150_TL-2.2 Asendiplaan
15150_TL-2.3 Asendiplaan
15150_TL-2.4 Asendiplaan
15150_TL-2.5 Asendiplaan
15150_TL-2.6 Asendiplaan
15150_TL-2.7 Asendiplaan

Reidi tee projekti valmimise lepinguline tähtaeg on 25.august.2016, ehitustööd peavad olema lõpetatud ajaks, kui Eestist saab Euroopa Liidu eesistujamaa.

 

top