Projektid ja planeeringud

K-Projekt AS põhitegevus on ehitusprojektide ja detailplaneeringute koostamine. Lisaks pakume ehitus- ja planeerimisalast konsultatsiooni, järelevalveteenust, ehitusprojektide kooskõlastamist ja ehitusloa taotlemist, hoonete sidumist.

Konsultatsioon

Läbimõeldud projektijuhtimine tagab projekti eesmärkide saavutamise planeeritud aja ja eelarvega.

Ehitusprojekteerimine

Pakume teede- ja tehnovõrkude (asendiplaani osa) projektide lahendamist alates eskiiside joonestamisest kuni keeruliste tööprojektide koostamiseni.

Planeeringute koostamine

Koostame detailplaneeringuid ja teemaplaneeringuid, mille kvaliteedi tagamiseks teeme tihedat koostööd tellijate ja omavalitsustega.


Omame pikaajalist kogemust insenerilahenduste väljatöötamisel, planeeringute koostamisel ja ehituskonsultatsiooniteenuse osutamisel.

Võta ühendust

top