LÕPPES PALJASSAARE TEHISSAARE AVALIK VÄLJAPANEK

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Paljasaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale ehitusõiguse määramine kolme omavahel ühendatud tehissaare rajamiseks, kuhu on kavandatud üks 9-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone, üks kuni 4-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone ja üks 1-korruseline ärihoone. Lisaks on kavandatud ka jahisadam, rannapark koos kõrghaljastuse ja rannaga ning linnusaar. 

K-Projekti fotokogu

K-Projekti fotokogu

Planeering algatati Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 4. novembril 2009. 

Põhja-Tallinnas asuva 27,98 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Paljassaare tehissaare detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 18. oktoobril 2017. 

Paljassaare tehissaare detailplaneeringuga sai tutvuda 21. novembrist kuni 19. detsembrini. Avalikustamisel esitati kaks ettepanekut, mis said 30.jaanuaril toimunud avalikul arutelul lahenduse. Üks, Tallinna Sadama esitatu, sai lahenduse juba enne arutelu algust. Teise pöördumise andis sisse üks eraisik, kuid kõik tema soovid olid tegelikult planeeringu menetlemise eri etappides juba täidetud.  

Plaanilahenduse autor ArsProjekt OÜ

Plaanilahenduse autor OÜ Ars Projekt

Vaata ka Postimehest!

top