HAABERSTI RINGRISTMIKU PROJEKT SAI EHITUSLOA

8. novembril väljastas Tallinna Linnavalitsus ehitusloa Haabersti ringristmiku rekonstrueerimiseks. Projekti juurde kuulub ka Paldiski mnt ja Ehitajate tee rekonstrueerimine minimaalses ristmiku toimimiseks vajalikus mahus ning Rannamõisa tee rekonstrueerimine kuni Vana-Rannamõisa tee ristmikuni.

vaade1

Praegune ringristmik asendub fooridega turboringristmikuga. See ei ole enam otseselt ringristmik, sest ringi sõita pole seal võimalik, vaid iga sõidukijuht peab liikuma valitud suunas ja kord valitud suunda pole nii lihtne muuta.
Üle liiklussõlme on projekteeritud viadukt, mille kaudu hakkab kulgema Keila ja Tallinna vaheline liiklus.

vaade2

Uue liiklussõlme osa on ka kaks jalakäijate tunnelit ja kõikjal korralikud kergliiklusteed. Eritasapinnalised kergliiklusteed lähevad läbi Ehitajate tee alt ja Paldiski maantee alt. Rannamõisa teel ja Paldiski maantee Keila poole mineval suunal on samatasapinnalised fooridega jalakäijate ülekäigukohad.

pikema_tunneli-_ots

luhema_tunneli-_ots

Vaata 3D simulatsiooni
Loe projekti seletuskirja

Ehitustööd plaanitakse lõpetada 2017. aasta lõpuks.

Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 korraldusega nr 93 kinnitatud perioodi 2014 – 2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kohaselt on Haabersti ristmiku rekonstrueerimise abikõlblikuks kogumaksumuseks 19,7 mln eurot, millest 85% kaetakse Ühtekuuluvusfondist.

Ristmiku rekonstrueerimise viimases, IV etapis rekonstrueeritakse 2018. aastal Rannamõisa tee Lõuka tn ristmikust Tallinna piirini.

 

top