Suuremad tööd aastate lõikes

Ehitusprojektid


2017

 • Pärnus Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate tööprojekti koostamine
 • Jõgeva Neste põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Lahepea tn 9 planeeritava korterelamu hooneväliste krundisiseste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Paldiski mnt 116a parkla juurdepääsu põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Lennujaama trammiliini taristu projekteerimine
 • Tallinnas Lesta tn 10 planeeritavate hoonete (4 hoonet) hooneväliste krundisiseste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Vääna tn 11 planeeritava hoone kinnistusiseste hooneväliste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine
 • A-terminali esise liikluse ümberkorraldamise eskiis ja eelprojekti koostamine
 • Tallinnas Noblessneri kvartali hooneväliste tehnovõrkude ehitusprojektide ja teede tehnilise projekti koostamine sh ehituslubade hankimine
 • Viru jalaväepataljoni ja Tapa linnaku ehitiste (remondihall, pataljoni ladu, kütusetankla, lahingumoona hoidla, tehnika pesuestakaadid, kaitsepunkrid, tehnika garaažid ja varjualused) ning rajatiste (välisvõrgud, teed, platsid, haljastus) projektide koostamine ning autorijärelevalve teostamine
 • Pärnus Niidu tn 9 Hesburgeri kiirtoidurestorani põhiprojekti koostamine
 • Pärnus Niidu tn 9 Jazz autopesula põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Kopli suunalise trammiliini taristu tööprojekti koostamine
 • Kakumäe sadama jahtklubi-ellingu eelprojekti koostamine
 • Maardus Vana-Narva mnt põiktänava rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine Vana-Narva mnt peateelt kuni Vana-Narva mnt 31 kinnistuni ning Vana-Narva mnt 33 kinnistu juurdepääsutee põhiprojekti koostamine mööda perspektiivset Koplimäe tänavat
 • Tallinnas Peterburi tee – Suur-Paala ristmiku põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Mustamäe tee 3 kinnistule planeeritava ärihoone kinnistusiseste hooneväliste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Peterburi tee 2 ehitatava kaubanduskeskuse kinnistusiseste hooneväliste teede ja tehnovõrkude, sh. ka Peterburi tee 2 kinnistuga külgneval Ülemiste tee alal, projektdokumentatsiooni koostamine ehitusloa taotlemiseks vajalikus mahus ning ehitusloa taotlemine
 • AS Tallinna Sadam Vanasadama loodeosa uue pääsla (sh liikluskorraldus) ja Logi tänava rekonstrueerimise projekteerimine ning projekteerija järelevalve teostamine
 • Keilas Põhja tn 8 tankla põhiprojekti koostamine
 • Harjumaal Saue vallas Alliku külas Koru elamurajooni laiendamise II etapi kruntide väliste tehnovõrkude ja teede põhiprojekti koostamine
 • Keilas Neste diiseltankla põhiprojekti koostamine
 • Harjumaal Rae vallas Jüri Neste põhiprojekti koostamine
 • Reidi tee (Jõe tänav – Russalka ristmik) eskiisi ja põhiprojekti koostamine
 • Vanasadama lõunaosa liiklusprojekti korrigeerimine
 • Harjumaal Saku vallas Tänassilma külas Kokasauna tee kinnistute väliste tehnovõrkude ja teede põhiprojekti koostamine
 • Pärnus Niidu tn 9 Neste automaattankla põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Nooda tee muudatusprojekti koostamine
 • Paides Tallinna tn 59 asuva teenindusjaama rekonstrueerimise krundisisese hoonevälise osa põhiprojekti koostamine ning Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ja Järve tee osalise rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine ja Tallinna tn 59 kinnistule uute juurdepääsuteede ja veoautode parkla tehnilise projekti koostamine
 • Tallinnas Suur-Sõjamäe tn 36a ja 38 põhiprojekti uuendamine Väike-Sõjamäe tänav T teekinnistute 78403:314:0162 ja 78403:314:0158 mahus
 • Tallinnas, J. Vilmsi 36, 38, 36e, 40 ja R. Tobiase 7, 9, 11 kinnistute liitmisel vastavalt detailplaneeringu järgse pos. 1 ja uue aadressiga R. Tobiase 7 // J. Vilmsi 36 kolme 6-korruselise äri-ja elamufunktsiooniga hoone ehitusprojekti koostamine
 • Tallinnas Lõõtsa tn 11 parkimismaja asendiplaani, vertikaalplaneerimise ja välisvõrkude põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Tööstuse tn 77 korterelamu krundisiseste hooneväliste tehnovõrkude ja teede põhiprojekti koostamine ja ehituslubade hankimine
 • Harjumaale Sauele Tule tn 51 ja Tule tn 49 kinnistutele planeeritava tankla krundisisese osa ja kinnistuvälise liikluskorralduse (sh. parklad ja mahasõidud) põhiprojekti koostamine
 • Asendiplaani osa projekti koostamine sh ehituslubade hankimine nimetusega Tallinnas Noblessneri kvartalis paiknevate Staapli 3, Staapli 4, Staapli 8, Staapli 12 ja Staapli tänav T2 kinnistutele kavandatavatele äripindadega korterelamute ehitamiseks
 • Tallinnas Kakumäe jahisadama territooriumile tankla põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Paldiski mnt 19/Ao tn 2 krundisiseste hooneväliste tehnovõrkude ja teede põhiprojekti koostamine
 • Viimsi vallas Haabneeme alevikus Ees-Uustalu kinnistule planeeritava selvepesula põhiprojekti koostamine
 • Viimsi vallas Haabneeme alevikus Ees-Uustalu kinnistule planeeritava Jazz autopesula põhiprojekti koostamine
 • Gruusia Tbilisi Primera Golf and Residence territooriumi teede ja tehnovõrkude I ehitusetapi projektdokumentatsiooni koostamine

2016

 • Tallinnas Paldiski maantee, Ehitajate tee ning Rannamõisa tee eskiisi ja põhiprojekti koostamine (Haabersti liiklussõlm)
 • Tallinnas Sepise tn (põhja-lõuna suunas Valukoja tänavast) tööprojekti koostamine ja Valukoja tn 8// Sepise tn 9 hoone kinnistusiseste hooneväliste tehnovarustuse trasside tööprojektide koostamine ja ehitusloa hankimine
 • Harjumaal Juuliku-Tabasalu ühendustee lõigus kõrvalmaantee 11184 Alliku-Laagri-Hüüru kuni Instituudi tee tehnilise projekti muudatus
 • Viimsis Paadi tn 3 planeeritava hoone krundisiseste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Majaka tn rekonstrueerimine
 • Narvas 26. juuli tn 1a Hesburgeri kiirtoidurestorani põhiprojekti koostamine
 • Narvas 26. juuli tn 1a Jazz autopesula põhiprojekti koostamine
 • Narvas 26. juuli tn 1a Neste automaattankla põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Mustamäe tee 3 krundisiseste teede ja tehnovõrkude projekteerimine põhiprojekti mahus ning Mustamäe tee T1 ja T11 ristmiku põhiprojekti koostamine.
 • Tähesaju Selveri tööprojekti koostamine
 • Tallinnas Kalevipoja 1/Punane 43 autopesula laienduse põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Narva mnt 46 seadustamine
 • Tallinnas Rannamõisa Bauhausi kinnistusiseste hooneväliste teede ja tehnovõrkude tööprojekti koostamine
 • Tallinnas Paldiski mnt 116a ajutise varikatuse eelprojekti koostamine
 • Maardus Koplimäe 5 kinnistu krundisiseste hooneväliste ajutiste tehnovõrkude ja ajutiste teede põhiprojekti koostamine
 • Rõugu tn 22, 24, 26 ning Järvetipu arendusala trasside ja teede projekteerimistööd
 • Tallinnas Lootsi tn 6 krundisiseste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Kadaka tee 60 autopesula laienduse põhiprojekti koostamine
 • Maardus Vana-Narva mnt 31 kinnistule planeeritava II etapi krundisiseste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine
 • Teaduspargi tn ja Teaduspargi 6/1 taguse tee ristmiku ning kergliiklustee tööprojekti koostamine

2015

 • Tallinnas Tartu mnt 25 põhiprojekti koostamine
 • Harjumaal Jüris Terikualuse katastriüksuse teede ja tehnovõrkude tehnilise projekti koostamine
 • Arsenali kaubanduskeskuse tööprojekti koostamine
 • Kuressaares Tallinna tn 63a Neste automaattankla laienduse tehnilise projekti koostamine
 • Tihase tn 17, 23 ja 25 krundiväliste teede ja tehnovõrkude tehnilise projekti koostamine
 • Rotermanni tn 4 ja Rotermanni tn 2 põhiprojekti koostamine
 • Võrus Pikk tn 6 Neste diisel-automaattankla tehnilise projekti koostamine
 • Laagri Neste automaattankla tehnilise projekti koostamine Sillaotsa 5 kinnistule
 • Tallinnas Noblessneri kvartali jalakäijate tunneli, Kalaranna tänavalt Noblessneri kvartalisse suunduva trepi ja jalakäijate panduse ning bussitaskute projekteerimine
 • Tallinnas Sõle tn 25a/1 Hesburgeri kiirtoidurestorani ja Jazz autopesula põhiprojekti koostamine
 • Haapsalu EuroOil tankla ja Jazz autopesula põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Pärnu mnt 18 planeeritava hoone krundisiseste hooneväliste tehnovõrkude ja teede põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas trammiliin nr 4 taristu rekonstrueerimise projekteerimistööde teostamine
 • Tallinnas A. H. Tammsaare tee 64 autopesula põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Paldiski mnt 98a autode selvepesula põhiprojekti koostamine
 • Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Puru tee 81 Neste automaattankla tehnilise projekti koostamine
 • Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Valga linna tänavavalgustuse tööprojekti koostamine
 • Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Võru linna tänavavalgustuse tööprojekti koostamine
 • Tallinnas Paldiski mnt 70c kinnistusiseste ja kinnistuväliste teede ja tehnovõrkude projekteerimine
 • Harjumaal Saue vallas Pärnu mnt ja raudtee vahelise ala
  kruntide väliste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine (Tallinn Gate)
 • Tallinnas Ahtri tänaval fooriga reguleeritud jalakäijate ülekäigu tehnilise projekti koostamine Ahtri tn 6a ja Ahtri 7/ Paadi 2 kinnistute vahelisel alal
 • Kuressaares Tallinna tn 63 kinnistule planeeritava Jazz autopesula põhiprojekti koostamine
 • Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Keila linna tänavavalgustuse tööprojekti koostamine
 • Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Haapsalu linna tänavavalgustuse tööprojekti koostamine
 • Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Jõhvi linna tänavavalgustuse tööprojekti koostamine
 • Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Kuressaare tänavavalgustuse tööprojekti koostamine
 • Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Paide tänavavalgustuse tööprojekti koostamine
 • Vanasadama lõunaosa liiklus. Eskiisprojekt, eel- ja põhiprojekt
 • Veokite ootealade võimaluste selgitamine väljaspool sadama alasid ning eskiisprojekti koostamine
 • Tallinnas Läänemere tee 2b autode käsipesula põhiprojekti koostamine
 • Virbi tn 10, Tallinn, asuvate äripindadega korterelamute hooneväliste osade projekteerimine
 • Juuliku-Tabasalu ühendustee ja Instituudi tee vahelise Koru arendusala krundiväliste teede ja tehnovõrkude tehnilise projekti koostamine

2014

 • Rahvusarhiivi hoonevälised tehnovõrgud ja teed
 • Park Hotelli põhiprojekt
 • Topi liiklussõlme tehniline projekt
 • Telliskivi 60 O ja N hoone põhiprojekt
 • Paepargi 57 põhiprojekt
 • Kai tn 1 põhiprojekt
 • Õlleköögi tee 24 teed ja tehnovõrgud
 • Valgevenes Vitebski puidutöötlemise platsi TP
 • Tallinna sadamaala õhupall ja restoran
 • Suur-Sõjamäe tänava (J. Smuuli tee – linna piir) rekonstrueerimise tööprojekt

Omame pikaajalist kogemust insenerilahenduste väljatöötamisel, planeeringute koostamisel ja ehituskonsultatsiooniteenuse osutamisel.

Võta ühendust

top