Maakorraldustööd

Geodeetiliste mõõdistuste tegemine

Topo-geodeetilise mõõdistamise tulemusena koostame aruande koos digitaalse geodeetilise alusplaaniga, mis on aluseks projekteerimistööde läbiviimisel. Topo-geodeetilisele alusplaanil näidatakse lisaks maapealsetele objektidele vajalikud maapinna kõrgusmärgid ja kõik maa-alused rajatised – tehnovõrgud. Tehnovõrkude paiknemine kooskõlastatakse tehnovõrkude valdajatega.

Maakorralduslikud toimingud

Maakorralduslike toimingute eesmärgiks on moodustada uusi krunte või kujundada ümber olemasolevaid krunte või katastriüksusi. Aitame teid järgmiste maakorralduslike toimingutega:

  • Katastriüksuste moodustamine, katastriüksuste piiride muutmine
  • Olemasolevate katastriüksuste jagamine või liitmine
  • Katastriüksuste moodustamine kaardimaterjali alusel
  • Katastriüksuste piiride tähistamine looduses
  • Korteriomandi toimingud
  • Maakorraldustöödega seonduv konsultatsioon