Detailplaneeringute koostamine

Meil on pikaajaline kogemus Tallinna ja Tallinna lähivaldade planeeringute koostamisel. Tallinnas kehtestatud planeeringutest on aastate lõikes stabiilselt keskmiselt 20% K-Projekti koostatud.

Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse territooriumi väiksema osa kohta, mille eesmärgiks on määrata maa-ala kruntide maakasutus ja lähiaastate ehitustegevus.

Detailplaneering annab seadusliku aluse hoonete püstitamiseks, olemasolevate hoonete laiendamiseks, maa-ala kruntide ning uute kinnistu piiride moodustamiseks.