Ehitus- ja planeerimisalased konsultatsioonid


Projektijuhtimine ja järelevalve

Läbimõeldud projektijuhtimine tagab projekti eesmärkide saavutamise planeeritud aja ja eelarvega. Õigete kompetentside kõrval on väga oluline osa kogemusel, mida K-Projektil on kokku üle 25 tegutsemisaasta.


Konsultatsiooniteenus

Oma ala asjatundjatena selgitame ja õpetame oma klientidele kehtivaid ehitus- ja planeerimisalaseid õigusakte. Pakume abi edasise projekteerimise või planeerimise läbiviimisel.


Ehitusprojektide kooskõlastamine ja ehituslubade taotlemine

Kui omate varasemalt koostatud projekti, siis pakume ehitusprojektide kooskõlastamist vajalike võrguvaldajate ja ametkondadega ning taotleme ehitise ehitusluba kohalikust omavalitsusest. Vajadusel teostame projektile ekspertiisi ning aitame selle viia kooskõlla kehtiva juriidikaga.

x Kooskõlastamist ja ehituslubade taotlemist pakume ka hoonete projektidele.

top