Maastikuarhitektuurne analüüs

Pakume maastikuarhitektuurse analüüsi koostamise teenust. Maastikuanalüüsi eesmärk on välja selgitada projektala või planeeringuala (või eraldiseisva objekti), ajalooline situatsioon ja kujunemine (nn paiga vaim), olemasolev olukord, kavandatavaid tegevusi mõjutavad tegurid, erinevad maastikuarhitektuursed võimalused ning probleemid (vaatesuunad, avatud-suletud alade paiknemine jne) maastiku väärtused ja neid ohustavad tegurid, looduslikud tingimused, kasutus (maastikutaju), liiklus jne.

Maastikuanalüüs võib olla koostatud kompleksselt või kitsamalt, keskendudes mõne valitud teguri analüüsimisele. Maastikuanalüüs tehakse võimalusel enne planeeringu või projekti koostamist, kuid selle võib teha eraldiseisva eeltööna.