Dendroloogiliste uuringute teostamine

Pakume haljastuse uuringu koostamist ehk dendroloogilise inventariseerimise teenust. Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimine on kohustuslik läbi viia detailplaneeringute ja ehitusprojektide menetlemisel aladel, millel kasvavad puittaimed ja kaitsealused taimeliigid.

Dendroloogilise uuringu käigus määratakse ja hinnatakse inventeeritava ala haljastus. Puudele, puude rühmale ja/või põõsale antakse väärtusklass, mis sõltub taime liigist, mõõtmetest, seisukorrast, vanusest ja kasvukohast. Uuringule tuginedes on võimalik teha õigeid otsuseid, eesmärgiga väärtuslikku haljastust kõige vähem kahjustada.