VANASADAMAS LÕUNAOSA LIIKLUS

Vanasadama kui Eesti suurima reisisadama liikluskorralduse tervikliku lahendamise vajaduse tingis järjest suurenev reisijate hulk Tallinn-Helsingi liinidel, kaasa arvatud uue Tallinki laeva Megastar liinile tulek 2017. aastal.

Foto: Kaupo Kalda

Foto: Kaupo Kalda

Sadamaala lõunaosa, mis turvanõuetele vastavalt on muudele liiklejatele suletud ja aiaga eraldatud, on kasutusel sadama D-terminali juurdepääsu- ja teenindusalana, kus senine sõidukite liiklus laevapääsu ootel oli korraldatud ajutiste liikluskorraldusvahendite abil ning teenindushoonetena kasutati ajutisi konteinersoojakuid ja -ladusid. Laevalepääsu ootavate ja saabunud laevadelt väljuva autoliikluse üheaegne mahutamine sadama territooriumile tuli korraldada ja kaasajastada viisil, mis tagaks sõidukite peale- ja mahalaadimise parvlaevadele võimalikult sujuvalt, kaasa arvatud laadimisprotsessi ühtlane sidumine liiklusvoogudega lähimatel linnatänavatel.

Foto: Kaupo Kalda

Foto: Kaupo Kalda

K-Projekti koostatud projektiga lahendati D-terminali uus pääslakompleks mitmes ehitusetapis. Esimeses ehitusetapis rajati teekatendid koos äärekivide ja eraldussaartega, teises ehitusetapis uuendati liikluskorraldusvahendid – teekattemärgistus ja liiklusmärgid, ning rekonstrueeriti Uus-Sadama tänava sõiduautode parkla. Kolmanda ehitusetapiga rajati Pikksilma tänava äärde jalakäijate promenaad. Laevalt väljuvate sõiduradade kogupikkuseks projekteeriti 3670 meetrit, mis katab 95% sadama poolt teenindatava suurima reisiparvlaeva Megastar veomahust.

Vaata ka videot liikluskorraldusest!

Video: InfraBIM OÜ

top